Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

W ramach naszej działalności wykonujemy następujące prace:

 

Pomiary sytuacyjne i wysokościowe:

 • Opracowanie map do celów projektowych.
 • Wytyczenia budynków, sieci uzbrojenia terenu, tras itp.
 • Pomiary inwentaryzacyjne budynków.
 • Pomiary inwentaryzacyjne przyłączy do budynków.
 • Pomiary GPS.
 • Niwelacja terenu.

Pomiary realizacyjne:

 • Obsługa geodezyjna budownictwa ogólnego i przemysłowego.
 • Wytyczenia obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, tras itp.
 • Badania przemieszczeń, odkształceń i pionowości.
 • Inwentaryzacja oraz lokalizacja uzbrojenia podziemnego.

Pomiary związane z ewidencją gruntów:

 • Rozgraniczenia i podział działek.
 • Wznowienie i odszukanie granic nieruchomości.
 • Aktualizacja danych ewidencyjnych działki.

Zawartość

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?